Strona Główna Oferta szkoły Prawo szkoły Kadra Galeria Szkoła Humanitarna Osiągnięcia uczniów Kontakt 
 
                      Oferta szkoły

 

- Zasady rekrutacji do oddziału klasy pierwszej

- Plan współpracy z rodzicami

- Zestaw programowy na rok szkolny 2018/2019

- Zestaw podręczników na rok 2018/2019

- Plan lekcji 2017/2018

- Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

- Regulamin przerw

- Kryteria ocen z zachowania

- Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników

- Zarządzenie dyrektora

- Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

 

 

 

Partnerzy