Strona Główna Oferta szkoły Prawo szkoły Kadra Galeria Szkoła Humanitarna Osiągnięcia uczniów Kontakt 

Dnia 04.11.2009 r. w Szkole Podstawowej w Zbożu odbyło się szkolenie dla Rady Pedagogicznej dot. realizacji projektu „Szkoła Humanitarna”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracowników Polskiej Akcji Humanitarnej.  

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

SZKOŁY HUMANITARNEJ

 

Działania

Etapy działań

Obowiązki

Terminy

 

1.

Kampania informacyjna na temat prawa do edukacji oraz dostępu do edukacji na świecie – specjalne wydanie gazetki szkolnej

(badania ankietowe uczniów szkoły)

 

 

 

1. Skonstruowanie kwestionariusza ankiety.

Paulina Winogrady, Sandra Wiśniewska

(ankieterzy)

Środa

18.11.2009 r.

 

2. Przepisanie ankiety w wersję elektroniczną i wydrukowanie ankiety.

Magdalena Westfal

(redaktor)

 

Czwartek

19.11.2009 r.

3. Skserowanie ankiety.

Sandra Kucharczyk

(sekretarz)

Czwartek

19.11.2009 r.

4. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów.

Angelika Borowitz

(ankieter)

Piątek

20.11.2009 r.

5.Podliczenie wyników oraz napisanie raportu z badań.

Grupa – kl. V (redaktorzy) + Piotr K. i Oskar K.

(redaktorzy raportu, informatycy)

Poniedziałek 23.11.2009r.

6. Umieszczenie raportu w gazetce szkolnej.

Zespół redakcyjny

(redaktorzy)

 

Grudzień

 

 

7. Napisanie artykułu dotyczącego edukacji dzieci na świecie (prawa do edukacji)

 

Zespół redakcyjny

(redaktorzy)

 

 

25.11 2009r.

8. Czuwanie nad prawidłowością i terminowością planowanych działań

 

Kinga Karpińska

Lider grupy

 

2.

Wystawa ilustrująca  Życie w Afganistanie

1. Wyszukiwanie, segregowanie oraz drukowanie zdjęć o Afganistanie.

Oskar K. i Piotr K.

(foto informatycy)

 

 

23.11 2009r.

 

2.Wyszukiwanie i segregowanie informacji o Afganistanie (mapa, godło, język, zdjęcia).

Kucharczyk Sandra i Magda Westfal

(odkrywcy źródeł pisanych)

 

23.11.2009r.

 

3.Wykonanie napisów na gazetkę, wystawę oraz krótkich informacji.

Winograd P. i Frosina N.

(pisarze)

30.11.2009r.

 

4.Powierzenie gazetki ściennej.

Kienast M., Borowitz A.

Grudzień

5. Rysowanie, kolorowanie afgańskiego dywanu.

Uczniowie kl. I-III

(artyści)

grudzień

 

6. Czuwanie nad prawidłowością i terminowością planowanych działań

Borowitz Angelika

Lider grupy

 

3.

Prezentacja multimedialna pt. „ Edukacja w Afganistanie” poświęcona sytuacji edukacji w Afganistanie

 

1. Wyszukanie inf. dotyczących przyczyn nie chodzenia dzieci do szkoły.

Kacper Mazalon

(poszukiwać informacji)

 

30.11.2009 r.

2. Przedstawienie prawdziwych historii dzieci z Afganistanu.

Paulina Grzeszczak, Marika Wiśniewska

(reporteży)

30.11.2009 r.

3. Przedstawienie działań PAH na rzecz Afganistanu.

Kinga Karpińska, Paweł Kosmowski

 

30.11.2009 r.

4. Co możemy zrobić, aby pomóc dzieciom afgańskim – działania?

 

Ola Wójcicka

 

27.11.2009 r.

5. Wykonanie prezentacji multimedialnej na podstawie zgromadzonych materiałów.

 

Kwasigroch O. i Kosmowski P.

(informatycy)

04.12.2009 r.

6. Czuwanie nad prawidłowością i terminowością planowanych działań.

Piotr Kosmowski

Lider grupy

 

 

4.

Sprzedaż gadżetów PAH – „I ty możesz sprawić, by świat był lepszy” – akcja charytatywna.

1. Wykonanie zamówienia na ołówki – PAH.

Prochowska E. i Kienast M.

 

27.11.2009 r.

2. Sprzedaż gadżetów.

 

Prochowska E. i Kienast M.

(sprzedawcy)

10.12.2009 r.

3. Przeliczenie zebranych funduszy, przygotowanie pieniędzy oraz druczku przelewowego.

Magda Mantej (księgowy)

14.12.2009 r.

4. Czuwanie nad prawidłowością i terminowością planowanych działań.

Prochowska E. Lider grupy

 

5.

„Otwórzmy oczy na Afganistan” - prezentacja działań projektowych.

1. Wykonanie harmonogramu dnia „Otwórz oczy na Afganistan” oraz podział obowiązków.

Mantej M., Piotr K., Oskar K. (organizatorzy)

30.11.2009 r.

2. Ustalenie listy zaproszonych gości oraz wykonanie zaproszeń.

Kucharczyk S.,

Karpińska K., Kopka K.,

Grzeszczak P.

(organizatorzy, artyści)

30.11.2009 r.

3. Przygotowanie sali gimnastycznej (ustawienie wystawy, podłączenie sprzętu, przygotowanie kącika sprzedaży).

Paweł K., Piotr K., Paulina G., Magda W., Oskar K., Karol K., Marcin K.

(wszyscy klubowicze SH)

09.12.2009 r.

4. Otwarcie dnia „Otwórz oczy na Afganistan”

 

 

10.12.2009 r.

Utworzyliśmy gazetkę ścienną dotyczącą Szkoły Humanitarnej. Uczniowie naszej szkoły w sposób aktywny i ciekawy mogę spędzać przerwy miedzy lekcjami.

 

Nasi uczniowie podczas sprzedaży specjalnych ołówków PAH wspierających odbudowę szkół w Afganistanie

Klub Szkoły Humanitarnej

 

 

W dniach 22 lutego i 1 marca członkowie Klubu Szkoły Humanitarnej uczestniczyli w spotkaniach poświęconych uchodźstwu. Szukali odpowiedzi na trudne pytania np. „ Kto to jest uchodźca?, Dlaczego uchodźca opuszcza swój kraj?, Dlaczego należy pomagać uchodźcom? Ponadto dowiedzieli się na jaka pomoc mogą liczyć cudzoziemcy przybywający do Polski, jak wygląda procedura ustalenia statutu uchodźcy w naszym kraju. Aby wczuć się choć przez chwilę w sytuację uchodźcy wzięli udział w ćwiczeniu pt. „ Co ze sobą zabierasz?” Obejrzeli film o sytuacji uchodźców w Polsce.

              Przed członkami klubu nowe wezwania i nowe działania projektowe poświęcone uchodźstwu i Czeczenii.

 

Klub Szkoły Humanitarnej przygotowała gazetkę ścienną dotyczącą Szkoły Humanitarnej. Uczniowie naszej szkoły w sposób aktywny i ciekawy mogę spędzać przerwy miedzy lekcjami.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

BAJKI CZECZEŃSKIE

PLAN DZIAŁANIA SZKOŁA HUMANITARNA

SZKOŁA HUMANITARNA - BAJKI

ANALIZA ANKIET DOTYCZĄCYCH TOLERANCJI

Członkowie Klubu Szkoły Humanitarnej podczas realizacji działań projektowych pt. Czy w Polsce mieszkają tylko Polacy?

 

 

Klub Szkoły Humanitarnej

W dniach 22 lutego i 1 marca członkowie Klubu Szkoły Humanitarnej uczestniczyli w spotkaniach poświęconych uchodźstwu. Szukali odpowiedzi na trudne pytania np. „ Kto to jest uchodźca?, Dlaczego uchodźca opuszcza swój kraj?, Dlaczego należy pomagać uchodźcom? Ponadto dowiedzieli się na jaka pomoc mogą liczyć cudzoziemcy przybywający do Polski, jak wygląda procedura ustalenia statutu uchodźcy w naszym kraju. Aby wczuć się choć przez chwilę w sytuację uchodźcy wzięli udział w ćwiczeniu pt. „Co ze sobą zabierasz?” Obejrzeli film o sytuacji uchodźców w Polsce. Przed członkami klubu nowe wezwania i nowe działania projektowe poświęcone uchodźstwu i Czeczenii.

 

 

Pani Iwonka oraz Pani Justyna z przedstawicielami Klubu Szkoły Humanitarnej odbiera nagrodę za otrzymanie tytułu Szkoły Humanitarnej przyznanego przez Polską Akcję Humanitarną w roku szkolnym 2009/2010.

Dnia 05.10.2010 r. Szkoła Podstawowa w Zbożu otrzymała certyfikat Szkoły Humanitarnej z PAH.

Członkowie Klubu podczas słodkiego poczęstunku, który otrzymali od Burmistrza Sępólna Kraj.

 

 

„Dzień Uchodźcy” – Kampania Klubu Szkoły Humanitarnej w Zbożu.

 Dnia 08.06.2010 r. w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Uchodźcy, który miał miejsce 20 czerwca, członkowie Klubu Szkoły Humanitarnej przygotowali kampanię informacyjną pt. „Dzień Uchodźcy”. Miała ona na celu ukazanie trudnej sytuacji uchodźców, jak również zwrócenie uwagi na ważny fakt, że każdy z nas jest równy i ma prawo godnie żyć w społeczeństwie. Realizacją projektu dot. uchodźstwa zajęliśmy się w II semestrze roku szkolnego 2009/2010. Do naszych zadań należało przygotowanie informacji dotyczących uchodźstwa na świecie i w Polsce, albumu poświęconego Czeczenii, kącika małego uchodźcy, itp. Problem uchodźstwa jest na tyle poważny, że skłonił nas do ogromnych rozważań i przemyśleń w stosunku do tych osób. Dlatego też postanowiliśmy przeprowadzić ankietę wśród uczniów naszej szkoły dot. tolerancji, a także przygotować krótką inscenizację. KSH przygotował również wystawę ilustrującą sytuację małego uchodźcy w polskiej szkole, a także wystawę poświęconą Czeczenii. Kolejnym naszym działaniem było przygotowanie prezentacji multimedialnej, która zawierała analizę badań przeprowadzonych wśród uczniów naszej szkoły dot. tolerancji. Działania te oraz efekty naszej pracy zostały przedstawione zaproszonym gościom, nauczycielom i uczniom naszej szkoły. Już teraz wszystkich zapewniamy, że to nie koniec naszych działań… Mimo, iż właśnie zakończyliśmy realizację projektu i oczekujemy na wiadomość z Polskiej Akcji Humanitarnej o wynikach przyznania certyfikatu Szkoły Humanitarnej, to mamy już plany na kontynuację działań w przyszłym roku szkolnym. Z tego miejsca pragniemy bardzo serdecznie podziękować naszym wspaniałym gościom – Pani Dominice Rypie – przedstawicielce Polskiej Akcji Humanitarnej, który naświetliła sytuację uchodźców w Polsce, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich wsi Zboże, które pomogły nam w przygotowaniu potrawy czeczeńskiej i jej degustacji, Panu Robertowi Środeckiemu – redaktorowi prasy lokalnej, Panu Marcinowi Narewskiemu – redaktorowi portalu internetowego Sępolno24, a także Pani Ewie Śliwińskiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zbożu.

 

 

            KAMPANIA „WODA TO ŻYCIE”

 

        SZANOWNI PAŃSTWO!

 

W miesiącu marcu działający przy szkole Klub Szkoły Humanitarnej rozpoczyna kampanię

„ WODA TO ŻYCIE”. Członkowie klubu podejmą szereg działań, do których pragną zaprosić całe rodziny uczniów naszej szkoły. 

  • W dniach 5-11 marca prowadzimy w naszych domach pomiar zużycia wody! Pamiętaj o tym!

  • W szkole pojawiły się już gazetki tematycznie związane z sytuacją wodną na świecie.

  • Finał kampanii odbędzie się 22 marca  w Światowym Dniu Wody.

 A oto , co będzie się działo w tym dniu :

-          uczniowie  obejrzą prezentacje „ Problem wody na świecie”, „ Dlaczego mamy oszczędzać wodę?”,

-           wszyscy uczniowie ubierają element odzieży w kolorze niebieskim,

-          odbędzie się  wodny pokaz mody i miniquiz,

-          uczniowie otrzymają do domu ulotkę pt. „ Ludzkie podejście do wody”,

-           na terenie szkoły odbędzie się sprzedaż opasek , kropli wody i przypinek na rzecz PAH

       ( Kampania Studnia dla Południa – za zebrane pieniądze PAH buduje studnie  w Sudanie Południowym, Somalii i Autonomii Palestyńskiej).

 

Cennik:

-          opaska wodna – 5 zł

-          przypinka „ Studnia dla Południa” – 3 zł

-          breloczek „ Kropla wody” – 5 zł

 

                                                                                 Opiekun KSH Justyna Bamberska

 

 

Szkoła Humanitarna

Przez cały marzec działający przy Szkole Podstawowej w Zbożu Klub Szkoły Humanitarnej realizował projekt dotyczący prawa człowieka do wody. Członkowie klubu przygotowali dla społeczności uczniowskiej gazetki przedstawiające obecną sytuację sanitarno -wodną na świecie, statystyczną ilość zużywanej wody w poszczególnych krajach, „wodo - mierz”, czyli informacje dotyczące zużycia wody podczas różnych czynności domowych oraz produkcji rozmaitych artykułów spożywczych i przemysłowych. Młodzież przeprowadziła wśród rówieśników ankietę „Moje wodne iq” oraz dokonała pomiaru tygodniowego zużycia wody w gospodarstwach domowych kolegów i pracowników szkoły. Realizowany projekt swój finał miał w dniach 22 – 23 marca (Światowy Dzień Wody). Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły. Obejrzeli „wodny pokaz mody” oraz film przybliżający specyfikę problemu, jakim jest brak dostępu do wody, a także jego przyczyny i konsekwencje, głownie w Krajach Globalnego Południa. Wzięli udział w miniquizie i zapoznali się z wynikami przeprowadzonych wcześniej badań. Na zakończenie kampanii wszyscy otrzymali opracowaną przez członków klubu ulotkę „Ludzkie podejście do wody” prezentującą w jaki sposób możemy oszczędzać wodę określaną mianem „złota XXI wieku”. W najbliższym czasie uczniowie naszej szkoły wezmą udział w akcji charytatywnej – kupując specjalne opaski, przypinki, krople wody wesprą kampanię wodną (Studnia dla Południa) prowadzoną przez PAH. Zebrane pieniądze przeznaczone będą na budowę kolejnej studni w Sudanie. Jednak już dziś wszyscy możemy przyłączyć się do kampanii kupując specjalną butelkę wody mineralnej Cisowianki. Mamy nadzieję, że udało nam się pokazać, jak ważna jest woda i racjonalne korzystanie z jej zasobów. Wszyscy musimy pamiętać, że woda to życie! Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w nasze działania.

 

   Klub Szkoły Humanitarnej Koordynatorzy projektu Justyna Bamberska i Iwona Łozicka 

 

 

 

Partnerzy