Strona Główna Oferta szkoły Prawo szkoły Kadra Galeria Szkoła Humanitarna Osiągnięcia uczniów Kontakt 
 

 

1 września 2009 r. Nasza Szkoła otrzymała  propozycje udziału w projekcie Szkoła Humanitarna, której organizatorem jest Polska Akcja Humanitarna. Z wielką przyjemnością zgłosiliśmy swój udział w projekcie. Nasza aplikacja została rozpatrzona pozytywnie przez Polską Akcje Humanitarną w dniu 21.09.2009 r.

Pani Dyrektor nawiązała współpracę z przedstawicielem PAH – panią Sylwię Sierocińską.

Kolejnym działaniem było szkolenie dla Rady Pedagogicznej, które odbyło się w Zbożu w dniu 04.11.2009 r. oraz szkolenie dla koordynatorów i opiekunów Klubu Szkoły Humanitarnej w dniach 6 – 7.11.2009 r. - Toruń. Po wielogodzinnych szkoleniach i staraniach naszych nauczycieli dnia 09.11.2009 r. założyliśmy Klub Szkoły Humanitarnej, który przez najbliższy rok szkolny realizując projekt i jego działania będzie starał się o nadanie certyfikatu Szkoły Humanitarnej.

Działania projektowe obejmują ważne i jednocześnie trudne tematy pomocy humanitarnej i rozwojowej, współzależności globalnych, uchodźctwa, repatriacji.

Klub Szkoły Humanitarnej działający w Szkole Podstawowej w Zbożu zajął się problemem edukacji w Afganistanie, oraz uchodźctwa w Czeczenii. Prężnie działający Klub zaczął już swoją działalność.

Będziemy starać się na bieżąco Was informować o swoich działaniach i osiągnięciach, ponieważ jesteśmy dumni, iż otrzymaliśmy możliwość  realizacji tak wspaniałego projektu. Dzięki niemu uczniowie zdobędą  wiedzę i umiejętności niezbędne do życia w globalnym świecie oraz staną się bardziej odpowiedzialnymi i świadomymi obywatelami świata.

Regulamin Klubu Szkoły Humanitarnej
            działającego w Szkole Podstawowej w ZbożuOpis Klubu Szkoły Humanitarnej Szkoły Podstawowej w Zbożu


1 września 2009 r. Nasza Szkoła otrzymała propozycje udziału w projekcie Szkoła Humanitarna, której organizatorem jest Polska Akcja Humanitarna. Z wielką przyjemnością zgłosiliśmy swój udział w projekcie. Nasza aplikacja została rozpatrzona pozytywnie przez Polską Akcje Humanitarną w dniu 21.09.2009 r.
Pani Dyrektor nawiązała współpracę z przedstawicielem PAH – panią Sylwię Sierocińską. Kolejnymi działaniami były szkolenia dla Rady Pedagogicznej, które odbyło się w naszej szkole w dniu 04.11.2009 r. oraz szkolenie dla koordynatorów i opiekunów Klubu Szkoły Humanitarnej, które odbyło się w dniach 6-7.11.2009 r. w Toruniu.
Po wielogodzinnych szkoleniach i staraniach naszych nauczycieli dnia 09.11.2009 r. założyliśmy Klub Szkoły Humanitarnej. Członkowie Klubu wypracowali pod nadzorem opiekunów Regulamin działalności Klubu Szkoły Humanitarnej.


Rozdział I

Cele działalności Klubu Szkoły Humanitarnej działającego w Szkole Podstawowej w Zbożu:

Zdobywanie wiedzy z zakresu tematycznego projektu Szkoły Humanitarnej, tj. zagadnień dotyczących współzależności globalnych, pomocy humanitarnej i rozwojowej, uchodźctwa i repatriacji.
Rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród rówieśników, nauczycieli, pracowników szkoły oraz społeczności lokalnej.
Kształtowanie postaw humanitarnych wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwienie ich na krzywdy drugiego człowieka, społeczności.
Wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz postaw humanitarnych.
Budowanie i wzmacnianie struktury Klubu Szkoły Humanitarnej oraz wspieranie Klubu w wypełnianiu jego działań.
Rozwijanie postaw interpersonalnych i społecznych (empatia, wrażliwość, otwartość, inicjatywa uczniów, gotowość do niesienia pomocy – kształtowanie zachowań prospołecznych, tolerancja).
Zaangażowanie całej społeczności Szkoły Podstawowej w Zbożu w realizację projektu Polskiej Akcji Humanitarnej poprzez działania wychowawcze i dydaktyczne w klasach i na forum szkoły.


Rozdział II

Główne zadania Klubu Szkoły Humanitarnej.

Zapoznanie środowiska szkolnego i lokalnego z projektem Szkoły Humanitarnej.(np. apel szkolny, spotkanie z rodzicami, notatka w gazecie lokalnej, realizacja projektu na godzinach wychowawczych itp.).
Przygotowanie i wydanie gazetki szkolnej, umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły – www.spzboze.pl , przygotowanie prezentacji multimedialnej, stworzenie albumu.
Dystrybucja w szkole gadżetów Polskiej Akcji Humanitarnej.
Stworzenie szkolnej biblioteczki z literaturą na temat kluczowych zagadnień realizowanego projektu.
Opracowanie przewodnika Szkoły Humanitarnej zawierającego wskaźniki na temat codziennych działań na rzecz globalnej odpowiedzialności.
Włączanie się i realizacja akcji charytatywnych.


Rozdział III

Członkostwo i prace w Klubie Szkoły Humanitarnej.

Klub Szkoły Humanitarnej składa się z grupy młodych ludzi, którzy zaangażowani są w realizację projektu. Członkami Klubu mogą być wszyscy zainteresowani uczniowie i uczennice naszej szkoły. Klub Szkoły Humanitarnej pracuje przy wsparciu i pod opieką nauczycieli – opiekunów Klubu.

Obowiązki i prawa członków Klubu:
Członkowie Klubu Szkoły Humanitarnej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Działalności Klubu Szkoły Humanitarnej.
Członkowie Klubu zobowiązani są do uczestniczenia w spotkaniach Klubu.
Brania czynnego udziału w realizacji projektu Szkoły Humanitarnej.
Wywiązywania się i przestrzegania terminów realizacji wyznaczonych działań przypisanych do odpowiedniej roli Członka Klubu – załącznik Nr 1.
Zgłoszenie opiekunom Klubu informacji o problemach podczas realizacji zadań.
Korzystania z pomocy dydaktycznych, multimedialnych na potrzeby realizacji projektu. Jednocześnie dba on o stan techniczny danego przedmiotu.

 

„Otwórzmy oczy na Afganistan” – Kampania Klubu Szkoły Humanitarnej w Zbożu.

 

Dnia 10.12.2009 r.  w związku z Dniem Praw Człowieka w Szkole Podstawowej w Zbożu pod kierunkiem Klubu Szkoły Humanitarnej odbyła się kampania pod hasłem „Otwórzmy oczy na Afganistan”. Tak jak wcześniej Państwa informowaliśmy nasz prężnie działający klub uczestniczy w projekcie PAH . W ramach realizacji projektu skupiliśmy swoją uwagę na prawie i dostępie do edukacji.

Do naszych zadań należało przygotowanie informacji dotyczących prawa do edukacji na świecie oraz w Afganistanie. Problem edukacji w Afganistanie jest tak duży, ze skłoniło to nas do ogromnych rozważań i przemyśleń w stosunku do edukacji. Dlatego też postanowiliśmy przeprowadzić ankietę wśród uczniów naszej szkoły dotyczącej edukacji oraz korzyści wynikających z kształcenia.

KSH przygotował również wystawę ilustrującą życie w Afganistanie. Kolejnym naszym działaniem było przygotowanie prezentacji multimedialnej pt. „Edukacja w Afganistanie”.

W ramach realizacji projektu powstało specjalne wydanie gazetki szkolnej „Wokoło nas” , w której zamieszczone zostały inf. obejmujące nasz temat, jak również opublikowano wyniki przeprowadzonych badań.

Działania te oraz efekty naszej pracy zostały przedstawione zaproszonym gościom, nauczycielom i uczniom naszej szkoły.

Musimy przyznać, iż mimo tego, że działamy od dość niedawna to nasza wspólna praca i wysiłek okazał się wielkim sukcesom.

Już teraz wszystkich zapewniamy, że to nie koniec naszych działań… W II części projektu zajmiemy się problemem uchodźctwa.

Z tego miejsca pragniemy bardzo serdecznie podziękować naszym wspaniałym gościom – dyrektorowi ZOOS panu Markowi Tymeckiemu, który naświetlił trudną sytuacje życiową Państw Globalnego Południa, przedstawicielowi Rady Rodziców – pani Dorocie Kowalskiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zbożu -  pani Ewie Śliwińskiej.

Pamiętajmy, że warto pomagać innym, ponieważ jesteśmy ludźmi, a pomocy każdy z nas może kiedyś potrzebować.

Prezentacja Edukacja w Afganistanie - KSH

 

                                                                                    Następna strona >


Partnerzy